Artikel 1. Huursom

De huursom is bepaald aan de hand van het bij de boeking geldende tarief of is naderhand overeengekomen. De tarieven staan vermeld op de website van Willemstraatbike B.V.

Artikel 2. Betaling

 1. De huursom dient voorafgaand van de huurperiode te worden voldaan.
 2. Alle huurfietsen kunnen alleen gereserveerd worden via de website, de betaling hiervoor zijn via online betaling of in de winkel voorafgaande het ontvangen van de fiets. Bij online betaling wordt de fiets voor u voor de hele dag vast gehouden, komt u de fiets de dag van de reservering niet ophalen dan vindt er ook geen retour van gelden plaats. De fiets is voor de gehele dag voor u gereserveerd en kan daarom niet nogmaals verhuur worden deze kosten worden dan verreken met de online betaling. 
  Heeft u gekozen voor betaling in de winkel dan houden we de fiets tot 2 uur na de opgegeven ophaaltijd voor u vast komt u in die tijd niet dan kan het zijn dat de fiets niet meer beschikbaar is. 

Artikel 3. Huurperiode

 1. De huurperiode is de periode gelegen tussen de dag van aanvang en inlevering van de huurfiets(en) conform de boeking. De fiets(en) dienen voor sluitingstijd te worden geretourneerd.
 2. Verlening van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1.
 3. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat er recht op vermindering van de in de boeking vermelde of wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
 4. De fiets(en) moet(en) in de winkel worden ingeleverd uiterlijk op overeengekomen einddatum van de huurperiode.
 5. Zijn de fiets(en) niet binnen de overeengekomen huurperiode bij de winkel ingeleverd, dan loopt de huur door tot en met de dag dat de fiets(en) word(en) ingeleverd, tegen de tarieven als bedoel in artikel 1, vermeerderd met een naheffing van €20,00.
 6. Als in vorig lid heeft de verhuurder recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt/bevinden. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4. Gebruik

 1. De fiets(en) mag/mogen slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijder(s). De fiets(en) moet(en) bij de verhuurder adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.
 2. De huurder dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
 3. Het is niet toegestaan om met twee personen op een huurfiets te rijden, tenzij dit een kind is met een maximaal gewicht van 25 kg, in een kinderzitje.

Artikel 5. Schade, verlies en diefstal

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld. De fiets(en) in/zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade

Artikel 6. Verzekering tegen diefstal

De fiets(en) kan/kunnen verzekerd worden tegen diefstal. Verzekerd is: de schade door diefstal van de fiets. Schade ten gevolge van een poging tot diefstal of diefstal van onderdelen is niet verzekerd. 

 1. Verzekering van de stadfiets is naar eigen keuze, bij de keuze om dit niet te doen zijn de kosten voor de fiets voor de klant. Deze kosten bedragen voor de stadfiets € 500,00, als er wel een verzekering is afgesloten dan draagt de klant alleen de kosten van de eigen risico deze bedraagt € 250,00, dit is alleen van kracht als alle sleutels overhandig kunnen worden
 2. Verzekering van de E-Bike is naar eigen keuze, bij diefstal van de E-bike draagt de klant de kosten om de fiets te vervangen met een maximale vergoeding van € 3000,00 van deze kosten gaat de huurprijs van één dag vanaf.
 3. Bij Inshared kan de huurder zelf een fietsverzekering afsluiten voor een maand deze zijn dagelijks opzegbaar (dit is het geval op de dag van vermelding in het contract.) https://www.inshared.nl/fietsverzekering

Artikel 7. Premie

De premie voor de diefstalverzekering van de stadfiets bedraagt €5,00 per dag en per fiets. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Heeft de huurder vooraf geen fietsverzekering bij de verhuurder afgesloten dan is de huurder volledig aansprakelijk voor het bedrag welke door de verhuurder naar normale normen wordt vastgesteld.
 2. Heeft de huurder wel een diefstalverzekering bij de verhuurder afgesloten, maar de huurfiets niet met de twee bijgeleverde sloten op slot gezet, kan aan de verhuurder niet de originele fietssleutels overhandigen en kan een door de politie opgemaakt proces-verbaal niet overleggen, dan is de huurder volledig aansprakelijk voor het bedrag welke door de verhuurder naar normale normen wordt vastgesteld.

Artikel 9. Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen ter zake van de fiets(en) is/zijn voor de rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.