U-Pas
Samenwerking

Bij ons kunt u ook terecht met u U-pas. Bent u tussen de 4 en 18 jaar en woont u in Utrecht?
U kunt dan bij ons een keer per vier jaar maximaal € 250,00 van uw tegoed aan een fiets besteden.

250.00 korting